Zgodbe naših lip

V petek, 31. maja 2019, smo v Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu prisluhnili zgodbam in zanimivostih o lipah, ki so nastale kot rezultat dela v študijskem krožku z naslovom Zgodbe naših lip, pod mentorstvom Janje Urbiha in v organizaciji Ars Palada Tišler, K.D.

Knjižničarka je uvodoma pozdravila navzoče in spregovorila o etnološkem in zgodovinskem pomenu lipe, ki je tesno prepletena s slovenstvom in slovenskim človekom. Povedala je, da so lipe žive priče življenja in usod ljudi, ki so pod njimi odraščali, peli, molili in ostareli. Od Martina Krpana, ki je za boj z Brdavsom posekal najlepšo lipo, do vaških lip, ki so bile nekdaj središče vaškega življenja, danes pa kot živ spomin na pretekle čase krasijo vasi po Loški dolini in drugod. Nato je mentorica krožka predstavila razgibano delo krožka in ugotovitve.

Dogodek je bil tudi glasbeno obarvan. Bernarda in Lucija Kandare sta zapeli ponarodelo pesem Lipa zelenela je, v mednarodni glasbeni zasedbi pa so zadonele strune violine, glasovi harmonike in drevesne korenine, ki se je v Loško dolino pripeljala celo iz Slovaške. Udeleženci so predstavili zdravilne lastnosti čaja in medu  ter fotografije lip avtorja Maria Žnidaršiča. Za pogostitev so poskrbele članice Društva Ostrnice.

Anđelka Pogorilić

Kandare1 1024x770 - Zgodbe naših lip

Fotogalerija