ČLANARINA (z brezplačno izkaznico)

ZAPOSLENI 15.00 €
OSTALI 10.00 €
INSTITUCIJE 25.00 €

BREZPLAČNA ČLANARINA (z ustreznim potrdilom)

MLADINA DO 18. LETA  
BREZPOSELNE OSEBE s potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje
ČLANI DBP  

IZKAZNICA

IZKAZNICA 4.20 €

ZAMUDNINA na enoto gradiva na dan

knjiga, periodika 0.20 €
bralnik 0.50 €

Upoštevajo se dnevi obratovanja knjižnice, kjer je bilo gradivo izposojeno.

OPOMINI (cene opominov se seštevajo)

1. opomin 0.40 €
2. opomin 0.80 €
3. opomin 1.80 €

REZERVACIJA knjižnega gradiva z obvestilom člana

brezplačno

neprevzeto rezervirano gradivo –
za enoto gradiva
0.50 €

IZGUBLJENO ALI POŠKODOVANO GRADIVO

23.00 € + 2.10 €
Cena novega gradiva ali povprečna cena knjižničnega gradiva + strošek ponovne obdelave in opreme gradiva.

IZGUBLJEN ALI POŠKODOVAN BRALNIK ELEKTRONSKIH KNJIG
ali sestavni del bralnika

Nabavna cena novega bralnika ali sestavnega dela bralnika.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

  • izposoja iz drugih knjižnic
    stroški naročila gradiva 2.10 € + stroški izposoje gradiva + poštni stroški priporočene pošiljke
    Za nepravočasno vrnjeno gradivo zaračunavamo dnevno zamudnino po ceniku knjižnice, ki gradivo posoja.
  • izposoja drugim knjižnicam
knjiga 6.50 €
fotokopije 2.50 € + cena fotokopij po ceniku

ENKRATNA IZPOSOJA ob predložitvi osebnega dokumenta

kavcija 20.00 €

FOTOKOPIRANJE

A4 0.10 €
A3 0.20 €

TISKANJE

črno-belo 0.25 €
barvno 0.50 €

NEKNJIŽNO GRADIVO NA MULTIMEDIJSKIH NOSILCIH (video kaseta, dvd, cd, cdr …)

izposoja (največ 5 enot) brezplačno 7 dni
zamudnina za enoto gradiva na dan 0.50 €

IGRAČE

izposoja (največ 1 enota) brezplačno 30 dni
zamudnina za enoto gradiva na dan 0.50 €

VNOS BIBLIOGRAFSKIH ENOT V SISTEM COBISS

člani 5 € / 1 zapis
nečlani 8 € / 1 zapis
pravne osebe 8 € / 1 zapis

 

CENIK JE POTRDIL SVET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA NA SEJI 6. 3. 2023.