Član knjižnice lahko postane vsakdo, ki se strinja s poslovnikom knjižnice, izpolni in podpiše pristopnico. Mladoletnim uporabnikom podpišejo pristopnico starši ali zakoniti skrbniki. Pravne osebe morajo pooblastiti enega izmed zaposlenih, da z izkaznico na ime kolektivnega člana uporablja storitve knjižnice.

Pri vpisu je zaradi točnosti podatkov potrebno predložiti veljaven osebni dokument s fotografijo in ustrezna uradna potrdila, ki potrjujejo uporabnikov status za znižano članarino oziroma ustrezne podatke o pravni osebi.

Spremembo svojih osebnih podatkov mora član takoj sporočiti knjižnici.

Članarina

Se plača ob vpisu in velja eno leto. Po preteku enega leta lahko član s plačilom zneska, določenega v ceniku, svoje članstvo obnovi, sicer mu članstvo miruje in ne more uporabljati knjižničnih storitev.

 • ZAPOSLENI – polna članarina
 • OSTALI (polnoletni dijaki, študentje, upokojenci) – polovična članarina
 • INSTITUCIJE – dvakratna polna članarina
 • OTROCI IN MLADI DO 18. LETA – brezplačna članarina
 • BREZPOSELNE OSEBE s potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje – brezplačna članarina

Članska izkaznica

 • Dobim jo brezplačno ob vpisu in plačilu članarine in z njo dokazujem svoje članstvo.
 • Je neprenosljiva.
 • Uporabljam jo lahko v vseh enotah knjižnice.
 • Knjižnično gradivo si lahko izposodim samo z veljavno člansko izkaznico.
 • Pred uporabo računalniške tehnologije in čitalnice moram pri izposojevalnem pultu oddati svojo izkaznico.
 • O izgubljeni ali ukradeni izkaznici moram takoj obvestiti knjižnico na telefonsko številko 01 7091 078. Do preklica sam krijem stroške, nastale zaradi morebitne zlorabe.

Nova izkaznica

Ni brezplačna in jo naročim, če:

 • spremenim priimek in/ali ime (staro člansko številko obdržim);
 • je stara izkaznica poškodovana, izgubljena, ukradena (knjižnica staro člansko številko prekliče in mi dodeli novo, vendar šele potem, ko poravnam vse obveznosti).