Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz

Zbornik člankov o krajih in ljudeh občine Cerknica, ki so bili objavljeni v občinskem glasilu
Slivniški pogledi v letih 2014–2020.

Avtorja spremne besede: dr. Janez Nared in Marija Hribar

Avtorji člankov: Marija Hribar, Miha Jernejčič, Maja Mahne, Maruša Mele Pavlin, Maruša Opeka, Polona
Otoničar Pajk in Petra Trček

Avtorji fotografij: Marko Grego, Marija Hribar, Izak Hribar Meden, Miha Jernejčič, Ivan Kebe, Valter Leban,
Maja Mahne, Maruša Mele Pavlin, Katja Nared, Maruša Opeka, Jan Petrič, Bojan Salaj, Valentin Schein, Jože
Stražišar, Petra Trček, Zoran Vidrih, Ljubo Vukelič, Marjan Zalar, Iztok Žitko, Jože Žnidaršič

Knjigo uredili: Marija Hribar in Maruša Opeka. Od leta 2014 do novembra 2017 je rubriko Od Unca do Zahriba,
od Osredka do Laz urejala Sergeja Širca.

Oblikovanje: Jan Petrič, studio Svetlomodro

Jezikovni pregled: Polona Otoničar Pajk

Knjigi je priložen zemljevid.

Zemljevid izdelal IziMap, d. o. o.

Zasnova zemljevida: Iztok Kariž

Vsebinski pregled zemljevida: Marija Hribar, Valentin Schein in Ljubo Vukelič

Izdajatelj in založnik: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica, v sodelovanju s Knjižnico Jožeta Udoviča
Cerknica

Za založbo: Marko Rupar

https://www.cerknica.si/objava/331594

januar oglas - Od Unca do Zahriba, od Osredka do Laz – predstavitveni film