Ogled prazgodovinske naselbine Žerunšček

Na aprilsko soboto smo si na pobudo Domoznanske skupine Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica pod vodstvom arheologa Tineta Scheina ogledali prazgodovinsko gradišče Žerunšček. Najprej smo se ustavili pri že davno opuščeni apnenici, v kateri so nekoč žgali kamenje in pridobivali apno. Spomini na čas, ko so imeli skoraj pri vsaki hiši apnico, jamo za shranjevanje živega apna, so še živi. Pot smo nadaljevali po tri tisoč let stari poti gradiščarjev. Tine Schein nas je opozarjal na terase, kamnite nasipe in ostale zanimivosti. Z LIDAR posnetkov je mogoče razbrati tudi ostanke bivališč; ogledali smo si ostaline več podkletenih in vkopanih stavb. Na vrhu 726 metrov visokega gradišča, ki ponuja razgled na Cerkniško jezero, Javornike, halštatsko Križno goro, Slivnico, je bilo verjetno svetišče, svet kraj. Valentin Schein je večkrat opozoril, da je amatersko iskanje z detektorji in odnašanje najdenega prepovedano in kaznivo ter čisto navadno ropanje, oskrunitev. Ko smo se vračali, smo v blatu opazili sveže odtise medvedjih šap različnih velikosti.

Vabljeni v Domoznansko skupino Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

Žerunšček - Ogled prazgodovinske naselbine Žerunšček