Poun kufr v Novi vasi

V enoti Nova vas se je v večernih urah, 30. avgusta 2022, zbralo lepo število obiskovalcev in nosilci projekta Poun kufr – LAS Notranjska, Jezerski hram, Zavod Dolomitske lutke, Zavod Oron in Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ki na svoji spletni strani izhodiščno ponuja digitalni slovar narečnih izrazov Poun kufr. Slovar je prostodostopen, rastoči in interaktiven. To pomeni, da lahko vsak, ki to želi in tudi zna, interaktivno sodeluje pri njegovem nastajanju, in sicer tako, da s pomočjo oznake »Prispevaj nov izraz« ta prav posebni kovček dopolnjuje z narečnimi izrazi, ki so se ali se še uporabljajo v našem okolju, torej v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke. Na čajanki v Starem trgu so se tako zbrali krajani iz Starega trga, ki se še živo spominjajo in tudi uporabljajo narečne izraze za dele oblačil in vezenine, v Novi vasi pa sta Janja Urbiha in Matej Kržič, moderatorja in izvajalca projekta, iz spomina Bločanov spretno izvabila narečne besede za živali in rastline. Ugotovili so, da imajo posamezne vasi znotraj območja treh občin različne izgovorjave, celo različne besede, ki so neprimerljive z besedami iz sosednje vasi.

Končni cilj druženja in delavnic v sklopu projekta Poun kufr je razvoj sodobnega spletnega orodja, ki bo omogočilo strokovno in ciljno objavo narečnega gradiva na več ravneh.

Tekst in foto: Anđelka Pogorilić