Priročnik za gradnjo gradov

Matija Cipurić, ki se je pred časom z družino preselil v Cerknico, je končal študij oblikovanja vizualnih komunikacij, smer Ilustracija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica je predstavil magistrsko nalogo ‒ ponaredek pet stoletij stare knjige Priročnik za gradnjo in prezidavo gradov in utrdb, ki po značilnostih spominja na tiskane knjige iz zgodnjega 16. stoletja. Govori o dogodkih, razmišljanju in znanju na prehodu iz srednjega v novi vek, tematika pa so gradovi, renesančne utrdbe in obramba pred Turki. Zgodbo, ki temelji na zgodovinskih dejstvih, si je sam izmislil. Za priročnik je Matija Cipurić izdelal 17 celostranskih ilustracij in šest inicialk; celotna knjiga pa obsega več kot 40 strani. Za časovno patino je med drugim uporabil kavo in kuhinjsko pečico, vse z namenom, da je videz knjige čim bolj avtentičen.

Poleg priročnika – ponaredka je nastal še katalog, v katerem je opisano (izmišljeno) odkritje knjige in kjer je 500 let stara knjiga na preprost način predstavljena sodobnemu bralcu.

V knjižnici so razstavljene originalne ilustracije, izdelane s flomastrom in črnilom, ponarejena knjiga in katalog s predstavitvijo vsebine.

Marija Hribar

Foto: Tine Šubic

Odprtje razstave

Priročnik za gradnjo gradov Foto Tine Šubic 07 resize 1024x760 - Priročnik za gradnjo gradov