Priznanje 12. junij Mariji Hribar, direktorici KJUC

Najvišje cerkniško priznanje Mariji Hribar in Zvonki Ješelnik

Ob občinskem prazniku so sinoči v Cerknici občanom, ki nesebično prispevajo boljšemu, bolj kakovostnemu in polnejšemu življenju na Cerkniškem, podelili najvišja občinska priznanja. Priznanje 12. junij sta prejeli Marija Hribar, dolgoletna direktorica knjižnice, in Zvonka Ješelnik, ki si je na položaju socialne delavke in na drugih še posebej prizadevala delovati za tiste, ki sami ne znajo ali si ne zmorejo ustvariti zadovoljivega življenja. Zlati taborski znak so prejeli PGD Žerovnica, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Bogdan Urbar, Jože Oblak, Jožef Krnc in Helena Rajk, srebrnega Vida Winkler in Aleksandra Šega, bronastega pa ekipa bolničarjev PGD Cerknica, PGD Sveti Vid in Ljerka Pirnat.

Župan Marko Rupar je v govoru poudaril, da je občina s pomočjo evropskega denarja že izpeljala nekaj projektov, nekaj pa jih še bodo, med drugim informacijski center ob vstopu na Cerkniško jezero, kolesarski poti iz Cerknice do jezera ter Nove vasi. »Razvoj turistične infrastrukture je naša prioriteta,« je dejal Rupar. »Želeli pa bi si, da bi bilo teh sredstev še več tudi na področju komunalne infrastrukture, za obnovo cest, čiščenje odpadne vode, za gospodarstvo, kmetijstvo, kulturo …« Dodal je, da se na občini trudijo, da poskrbijo za najnujnejše investicije ter spomnil na pridobitve v občini v zadnjem letu, med drugim krožišče v Žajfnici in prizidek knjižnice.

Prejemnica priznanja 12. junij Marija Hribar je kot vodja knjižnice s svojim kolektivom pripomogla, da je Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ki ima enote še na Rakeku, v Starem trgu in Novi vasi, prepoznavna ustanova, ki ponuja raznolike možnosti udejstvovanja in vseživljenjskega učenja. Odkar vodi knjižnico, se je povečalo število članov, več je izposoje, zaposlenih, podaljšal se je delovni čas, predvsem pa je v knjižnici več prireditev in dela z mladimi. »Z zavedanjem, da knjižnica ni le fizični, ampak vedno bolj tudi virtualni prostor, si prizadeva, da se predvsem domoznansko gradivo ne le zbira, ustrezno hrani in obdela, temveč da se ga čimprej tudi digitalizira,« so zapisali v obrazložitvi.

»Knjižnico smo kar precej približali ljudem; gradiva, informacije, tehnologija so dostopni vsem občanom treh občin, Bloke, Cerknica in Loška dolina,« pravi Hribarjeva. »Vse knjižnice delujejo v obnovljenih ali celo novih prostorih, še posebej pa nas veseli, da v petek odpiramo prizidek knjižnice v Cerknici. Ogromno časa je posvetila tudi urejanju domoznanskega oddelka. »Na njem hranimo zelo pomembne raritete iz 16. in 18. stoletja.« Pred kratkim se je na njeno pobudo oblikovala tudi domoznanska skupina, ki pripravlja predavanja, poučne dejavnosti in strokovno vodene oglede na terenu.

Hribarjeva je knjižničarsko dejavnost na Notranjskem dvignila na zavidljivo raven, saj se lotevajo tudi projektov, ki odmevajo v vsem slovenskem prostoru. »Ponosna sem na naše založniške in prevajalske dejavnosti, na prevod Steinberovega Temeljitega poročila o na Notranjskem ležečem Cerkniškem jezeru iz leta 1758 ter prevod in izdajo Gruberjevih pisem hidrografske in fizikalne vsebine iz Kranjske iz leta 1781.« Zdaj se pripravljajo na prevod dela Oryctographia Carniolica francoskega naravoslovca in etnologa Balthasarja Hacqueta. »S te promoviramo krasoslovno dejavnost 18. stoletja, saj do zdaj teh knjig ni še nihče prevedel.«

Pod njenim vodstvom je knjižnica z vrsto aktivnosti in projektov ohranila spomin na pesnika Jožeta Udoviča, pa tudi na druge pomembne Notranjce, Maksima Gasparija, Frana Gerbiča, Maričko Žnidaršič in druge.

Najvišje cerkniško priznanje Mariji Hribar in Zvonki Ješelnik

Foto: Jelka Lekše