Serijske publikacije

V knjižnici imamo naročenih 180 naslovov slovenskih in tujejezičnih časopisov in revij z najrazličnejših interesnih področij.

Periodika se nahaja v čitalnici oddelka za otroke in mladino ter v čitalnici oddelka za odrasle. Časopise in revije si lahko izposodite na dom, z izjemo označenih naslovov in zadnje, tekoče številke.

Na dom vam izposodimo 10 revij, ki jih lahko prebirate 14 dni.