Spletni portal Zgodovina Slovenije – Sistory

SIstory – prosto dostopni viri s področja slovenskega zgodovinopisja

Spletni portal Zgodovina Slovenije – SIstory ureja Inštitut za novejšo zgodovino.

Na njem so, z urejenimi avtorskimi pravicami, prosto dostopne marsikatere publikacije (revije in monografije) s področja slovenskega zgodovinopisja, raziskovalni podatki, arhivski in tiskani viri. Gradivo je primerno za raziskovalce, študente, učence in vse ljubitelje zgodovine.

Uporabnik lahko do gradiva dostopa preko navigacije (menijskega sistema) in iskalnikov.

sistory - Spletni portal Zgodovina Slovenije – Sistory  Na portalu SIstory so npr. prosto dostopni:

ARHIVSKI VIRI (Arhiv RS, Centralna pravosodna knjižnica, Narodna in študijska knjižnica, Slovenski šolski muzej, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zasebno arhivsko gradivo);
TISKANI VIRI (časopisni viri, knjižice in brošure, krajevni leksikoni, monografski in periodični tiskani viri, priročniki, sejni zapisi izvršnih in zakonodajnih teles, slovarji, statistične publikacije, uradni listi, zemljevidi in atlasi);
MUZEALIJE;
USTNI VIRI
.

Po portalu lahko med drugim iščete tudi po REFERENČNIH ZBIRKAH, kamor je uvrščen tudi spletni biografski portal notranjci.si, ki ga gradi in ureja cerkniška knjižnica.
visual home - Spletni portal Zgodovina Slovenije – Sistory

Na portalu so objavljene SERIJSKE PUBLIKACIJE s področja zgodovine, ŠOLSKA IN VISOKOŠOLSKA DELA (diplomska dela, magistrske naloge, doktorati, učbeniki, učni načrti), razni TIPKOPISI in ZBIRKE (programi slovenskih političnih organizacij).

Podatki so zbrani še v zavihkih KONFERENCE, PREDAVANJA, RAZSTAVE, seznam smrtnih žrtev I. in II. svetovne vojne, popisi prebivalstva, in drugih.

Uporabnik mora upoštevati splošne Pogoje uporabe in navodila za Navedbo vira.

slika 1024x549 - Spletni portal Zgodovina Slovenije – Sistory