Jože Udovič/Manca Udovič: Ta jata ptic

Manca Udovič, klasična in jazzovska pianistka ter skladateljica, je pesem svojega prastrica, Jožeta Udoviča prebrala na prav poseben način. Prisluhnite, kako pesnikove besede zazvenijo, ko se s klavirskimi tipkami poigrajo Mančini prsti.

Ta jata ptic je izšla v Udovičevi prvi pesniški zbirki Ogledalo sanj (1961), za katero je pesnik leta 1962 prejel Prešernovo nagrado. Večkrat je bila ponatisnjena in prevedena v ruski, češki in slovaški jezik. Objavljena je tudi v antologiji Pesmi, izboru poezije Udoviča, Ceneta Vipotnika in Antona Vodnika, ki jo je leta 1975 uredil Janko Kos, ter v antologiji slovenske poezije Sončnice poldneva, ki nosi naslov prav po Udovičevi pesmi. Pesmi sta za antologijo izbrala Peter Kolšek in Drago Bajt, ki je delo, izdano leta 1993, tudi uredil.

Ta jata ptic

p2 - Jože Udovič/Manca Udovič: Ta jata ptic