Tam med Malo in Véliko goró: Slovstvena folklora Ribniške doline

V četrtek, 24. novembra 2022, so v Enoti Ivana Čampa Nova vas odstirali strani knjige Tam med Malo in Véliko goró: Slovstvena folklora Ribniške dolineKnjiga je plod večletnega arhivskega in terenskega raziskovanja bibliotekarja in domoznanca Domna Češarka iz Ribnice. V pogovoru z moderatorko Anđelko Pogorilić sta delila marsikatero iz bogatega nabora legend, povedk in  pravljic, ki jih je Domen leta zbiral  na območju ribniške doline oziroma znotraj meja ribniškega gospostva, katerega naslednici sta današnji občini Ribnica in Sodražica. Pripovedno gradivo bogatijo tudi pričevanja Petračevih z Blok – Marije in Franceta Anzeljc. Učenci OŠ Nova vas, Domen Primožič, Žiga Koščak in Vid Modic, so nato doživeto interpretirali njuni šaljivi povedki Imajo ata puško? in Sv. Štefan je kradel smetano.  

Knjigo bogati tudi zbirka kratkih folklornih žanrov, kot so fraze, kletvice, in pregovori, kar so hudomušnemu čtivu primaknili posamezniki mlajše generacije. Osrednji namen je bil zbrati kronološko najstarejše zgodbe, zato to delo še zdaleč ni zaključeno in se obeta nadaljevanje. Vsebina prve knjige se delno prepleta s pripovedmi iz knjige Andrejeve zgodba avtorice Milene Ožbolt, ki je navzočim na kratko predstavila šegave iz zbadljive pripovedi iz Loške doline. V pogovor se je nazadnje vključil še zbiratelj pripovednega izročila Ilja Popit, ki je obiskovalcem približal knjigo Zverina nam vse požre, folklorne in spominske pripovedi prebivalcev z Blok, Loške doline, Knežje njive, okrog Turjaka, Hočevja, Dobrega Polja, Žlebiča in še kje.

Anđelka Pogorilić

IMG 20221124 180342 - Tam med Malo in Véliko goró: Slovstvena folklora Ribniške doline