Notranjska med prazgodovino in antiko

Notranjska med prazgodovino in antiko

Notranjska med prazgodovino in antiko V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica je arheolog dr. Boštjan Laharnar predstavil knjigo Od Okre do Albijske gore, s podnaslovom Notranjska med prazgodovino in antiko. Ožja Notranjska z občinami Cerknica, Loška dolina in Bloke spada pod postojnsko arheološko topografsko regijo, ki geografsko zajema širšo Notranjsko. Toponima Albijska gora (Snežnik) in Okra (Nanos), ki ju je zapisal že antični pisec Strabon, imata v notranjski pokrajini pomembno mesto. V knjigi je obravnavanih 123 arheoloških najdišč prazgodovinskih kovinskih obdobij in rimske dobe in najdb. Predstavljena je tudi zgodovina raziskav od Schönlebna (17. stoletje) do današnjih dni. Mejnik v raziskovanju arheologije je bila uporaba podatkov zračnega laserskega skeniranja zemeljskega površja, […]