Hospickafe v cerkniški knjižnici

Hospickafe v cerkniški knjižnici

Hospickafe v cerkniški knjižnici Konec maja se je v knjižnici predstavilo Slovensko društvo Hospic – območni odbor Primorsko –Notranjska, ki je eden od desetih območnih odborov po Sloveniji. Po glasbeni točki je predsednik območnega odbora Ernest Margon predstavil program društva: spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev, žalovanje, detabuizacija smrti ter prostovoljstvo. Osrednja tema cerkniškega dogodka je bila Skrb za svojca z demenco v domačem okolju z gostjama Alenko Veber in voditeljico Ireno Margon, soustanoviteljico in dolgoletno predsednico pivškega Društva za krajevno zgodovino in kulturo Lipa. Dogodek so oblikovali tudi prostovoljci društva Hospic. Marija Hribar

Sledi Alenke Veber

Sledi Alenke Veber

Sledi Alenke Veber Na enem izmed majskih večerov v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica smo se srečali tudi z Alenko Veber, ki je skupaj z voditeljico večera Vanjo Debevec predstavila svojo najnovejšo knjigo Sledi: 61 babjepolskih odkruškov. Knjiga, posvečena mami Frančiški, vsebuje duhovne misli, ki so bile predvajane na Radiu Slovenija. V zadnjem odkrušku je Alenka zapisala: »Navkljub moji šibkosti vsak dan znova, jutro za jutrom navijem niti na statve in gonim življenje naprej. Niti, ki se strgajo, zategnem skupaj. Le tako lahko tkem naprej.« Knjiga, ki je izšla v 1000 izvodih, je oblikovno, tehnično in tiskarsko dovršen, lep izdelek. Marija Hribar  

Predavanje o zgodovini šolstva na Blokah

Predavanje o zgodovini šolstva na Blokah

Predavanje o zgodovini šolstva na Blokah V začetku aprila se je v novovaški knjižnici odvilo zgodovinsko predavanje o razvoju šolstva na Blokah. Direktor Slovenskega šolskega muzeja, mag. Stane Okoliš, je številnim obiskovalcem predstavil najstarejše vire o začetkih šolskega pouka na Blokah. Spregovoril je o nastajanju državnega šolskega sistema in v tem okviru prizadevanja šolskih oblasti, da razširijo šolsko mrežo in uresničijo splošno šolsko obveznost. Navzočim je približal uvajanje šolske zakonodaje in njene spremembe do ustanovitve šole pri Sv. Trojici in pri Sv. Duhu ter se osredotočil na predstavitev razvoja šole pri Fari (Blokah) do postavitve nove šole leta 1911. Sloveniji. Bogato predavanje je podkrepil s slikovnim gradivom iz arhivov šolskega […]