Cerkniško domoznanstvo na Ptuju

Junija sta se predstavnici iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica (KJUC) udeležili mednarodnega srečanja domoznancev, ki ga je organizirala Knjižnica Ivana Potrča Ptuj v sodelovanju s Sekcijo za domoznanstvo ter kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Direktorica KJUC Marija Hribar je predstavila domoznanski oddelek KJUC, ki deluje od leta 1992, ko je začel načrtno zbirati, obdelovati, tudi članke iz periodičnega tiska, hraniti in posredovati domoznansko gradivo s področja treh notranjskih občin Cerknice, Loške doline in Blok. Zbirka vsebuje: knjige, časopise, rokopise, notno, kartografsko in slikovno gradivo, video, zvočne posnetke, drobni tisk (prospekti, plakati, vabila), diplome, disertacije, raziskovalne naloge, brošure, kataloge … arhive posameznih društev, organizacij, družin, posameznikov. V razmeroma kratkem času, od leta 2007 do 2017, je knjižnica pridobila tudi dragoceno antikvarno gradivo, v katerem so omenjeni notranjski kraji in ljudje od 16. stoletja naprej. Predstavljena je bila tudi publicistična dejavnost, saj knjižnica skupaj z založbo Maks Viktor uspešno prevaja in izdaja krasoslovna dela iz 18. stoletja. Leta 2017 sta bili domoznanska zbirka KJUC in osebno knjižnico Jožeta Udoviča razglašeni za kulturna spomenika lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 62/17). Leta 2019 je bil odprt prizidek, v katerem je dobil nove prostore arhiv domoznanskega oddelka.

Strokovna sodelavka na domoznanskem oddelku Katarina Skuk je predstavila spletni portal eNotranjska, vzpostavljen leta 2022. Leksikon je delo Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Notranjskega regijskega parka in Občine Cerknica oziroma sodelavcev občinskega glasila Slivniški pogledi. Portal je razdeljen na štiri velike sklope: Kraji v občini Cerknica, Narava, Dediščina, Arhivi.

Marija Hribar