To je zbirka leposlovnih del notranjskih avtoric in avtorjev za odrasle, ki jih hrani knjižnica in so namenjeni za izposojo. Je interna zbirka, ki se spreminja in dopolnjuje. Uporabnikom daje na vpogled seznam domoznanskih avtorjev in njihovih leposlovnih del s krajšimi povzetki in odlomki. Dela iz zbirke so razstavljena v knjižnici v Cerknici in v Starem trgu.

V zbirki Notranjska beseda so leposlovna dela avtorjev, ki so rojeni na Notranjskem, so tukaj živeli in/ali se šolali, predvsem pa so s svojim delom zaznamovali razvoj pokrajine v zgodovini in v sedanjosti.

Ne glede na geografske in zgodovinske meje Notranjske so v leksikonu zajete osebnosti z območja t.i. ožje Notranjske, to je območje upravnih enot Cerknica, Loška dolina in Bloke.

Razdeljena je na dva sklopa. V prvem je proza, v drugem poezija. Vsaka predstavitev leposlovnega dela vsebuje fotografijo naslovnice, podatke o delu, kratek opis in odlomek. Pri avtorjih, katerih opus zajema večje število izdanih del, vsebuje predstavitvena stran kronološki seznam njihovih del in kratko vsebinsko oznako posameznega dela.

O življenju in delu Notranjcev si lahko več preberete tudi na Spletnem biografskem leksikonu znanih Notranjk in Notranjcev notranjci.si.

BORDURA - Zbirka Notranjska beseda