Na Camino z Viktorijo Kante in njeno družino

Na Camino z Viktorijo Kante in njeno družino

V torek, 18. aprila 2023, so se v starotrški knjižnici podali na potovanje z Viktorijo Kante, knjižničarko iz Ajdovščine. Na slikovno bogatem predavanju je predstavila neprecenljivo izkušnjo, ki so jo kot družina doživeli na Caminu – Jakobovi poti v Santiago de Compostelo. Špansko ime poti je El Camino de Santiago in je skupno ime za več romarskih poti, ki vodijo do svetišča svetega Jakoba v Composteli. Najbolj znana Jakobova pot, ki poteka po severni Španiji, je francoska pot oz. Camino Frances. Veliko je bilo že napisanega o tej najbolj znani romarski poti, po kateri je hodilo že milijone ljudi, toda vsak, ki se poda na pot, jo doživi drugače. Viktorija […]

Domoznanski večer v knjižnici v Starem trgu – Dušica Kunaver in Jože Lavrič Cascio

Domoznanski večer v knjižnici v Starem trgu – Dušica Kunaver in Jože Lavrič Cascio

V starotrški knjižnici je 10. marca 2023 potekala domoznanska prireditev z Dušico Kunaver, kulturno publicistko, profesorico angleščine in ruščine, zbirateljico ljudskega izročila, avtorico in izdajateljico poljudnoznanstvenih, leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov, ki je v sodelovanju z raziskovalcem lokalne zgodovine, Jožetom Lavričem Casciem, predstavila utrinke iz zgodovine Loža in okolice. Za avtentično zborovsko spremljavo z ljudskimi napevi iz lokalnega okolja so poskrbele Pevke iz Loške doline, ki delujejo pod okriljem Društva upokojencev Loška dolina. Iz zakladnice ljudskega slovstva so za uvod izbrale Stoji, stoji tu majstu Luož, pesem, ki je naznanila temo večera – Lož in Ložane v preteklosti. V sklepnem delu večera so zapele šmaraško ljudsko pesem iz 17. stoletja […]

Stota obletnica Puntarjevih dnevnikov

Stota obletnica Puntarjevih dnevnikov

»Novo leto. Dež 1/2, 1/2 vedro.« Tako se je glasil prvi dnevniški zapis Ivana Puntarja Štacnarja, ko je 1. januarja 1923 začel s pisanjem. Kar dve desetletji je zapisoval predvsem dela na svoji kmetiji, skozi različne dogodke in razmišljanja pa povzel tedanje življenje predvsem Unčanov, pa tudi Notranjcev in Slovencev na splošno. Puntar je bil preprost, a izredno razgledan in napreden kmet z Unca. V svojih dnevnikih poleg osebnih, opisuje tudi politične, kmetijske, gospodarske in družbene razmere med obema vojnama ter začetek druge svetovne vojne. Pisal je redno, vsak dan zelo zgodaj vstal in zapisal dogodke prejšnjega dne. V knjižni obliki pod naslovom Moja dela, doživetja in pogledi: dnevnik 1923-1943, […]